ติดต่อเรา

องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด

หมูที่ 1 ตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี 94140

Tel. 073 - 719-826

E-Mail : padowork@hotmail.com

แผนที ตำบลปะโด