ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือราชการ สถ.

นายฮาเซ็น วาหะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด

ราคาน้ำมันวันนี้
Blue Gasoline 95
34.86
Blue Diesel
27.09
Blue Gasohol 91
27.18
Blue Gasohol E20
24.44
NGV
16.13
Blue Gasohol 95
27.45
Blue Gasohol E85
20.09
HyForce Premium Diesel
30.69