ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือราชการ สถ.

นายฮาเซ็น วาหะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด

ราคาน้ำมันวันนี้
Blue Gasoline 95
36.46
Blue Diesel
27.69
Blue Gasohol 91
28.78
Blue Gasohol E20
26.04
NGV
15.94
Blue Gasohol 95
29.05
Blue Gasohol E85
20.69
HyForce Premium Diesel
31.29