ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือราชการ สถ.

นายฮาเซ็น วาหะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด

ราคาน้ำมันวันนี้
Blue Gasoline 95
33.76
Blue Diesel
25.69
Blue Gasohol 91
26.08
Blue Gasohol E20
23.34
NGV
16.07
Blue Gasohol 95
26.35
Blue Gasohol E85
19.34
HyForce Premium Diesel
29.29