ข่าวประชาสัมพันธ์
หนังสือราชการ สถ.

นายฮาเซ็น วาหะ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด

ราคาน้ำมันวันนี้
Blue Gasoline 95
37.56
Blue Diesel
28.19
Blue Gasohol 91
29.88
Blue Gasohol E20
27.14
NGV
16.01
Blue Gasohol 95
30.15
Blue Gasohol E85
21.34
HyForce Premium Diesel
31.79