ด้วยความห่วงใยจาก องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี