messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ขยายระยะเวลาการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 25 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 8
รายงานผลกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรค poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 21
ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 21
สำรวฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 28
รายงานอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 16
รายงานผลข้อมูลตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 21
รายงานผลการท่องเที่ยว poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 22
ฐานข้อมูลคนพิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 12
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 11
ประกาศรับสมัครสมาชิกท้องถิ่นอาสารักโลกประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 11
รายงานผลกิจกรรมท้องถิ่นอาสารักโลกประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | เปิดอ่าน : 10
กิจกรรม : กิจกรรม ประชาสัมพันธ์กิจกรรม MOI Waste Week ณ ที่ว่าการอำเภอมายอ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 43
ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลสายงานผู้บริหาร อบต.ปะโด poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 37
ประชาสัมพันธ์ QR code แบบวัด EIT ของหน่วยงาน อบต.ปะโด poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 49
ประชาสัมพันธ์การตอบ EIT ของ อบต.ปะโด ปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 52
ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด เรื่อง ขอเชิญชวนเข้ารับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 35
โครงการถังขยะเปียก poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 52
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 47
องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด เปิดรับสมัคร อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 9 - 31 มกราคม 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 46
รายงานผลการจัดเก็บภาษที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | เปิดอ่าน : 3
1 - 20 (ทั้งหมด 121 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7