messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
folder ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 28
รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มีนาคม 2567 | เปิดอ่าน : 29
ประกาศซื้อจ้างเดือนกุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2566 | เปิดอ่าน : 66
โครงการขุดลอกคูระบายน้ำ2 ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 73
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างสายบูเกะตายี ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 65
ประกาศแผนจัดซื้อถุงยังชีพ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 ธันวาคม 2565 | เปิดอ่าน : 59
ประกาศแผนซื้อจ้างภายในเดือนพฤศจิกายน ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2565 | เปิดอ่าน : 78
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสายข้างตชด. และก่อสร้างถนนลาดยางสายซาเราะห์มือแน็ง poll
เผยแพร่วันที่ : 15 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 63
โครงการก่อสร้างรั้วกูโบร์บ้านบลูกาสาแลแม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 50
โครงการถนนลาดยางแอสฟัลท์ฯ สายสะตาลูมุ และสายบูเกะตายีชลประทาน poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กันยายน 2565 | เปิดอ่าน : 59
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : 56
โครงการบุกเบิกถนนลุกรังสายเปาะเต๊ะเลาะ-บูเกะแว ม.1 บูดน ประจำปีงบ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | เปิดอ่าน : 89
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือนพฤศจิกายน64-กุมภาพันธ์65) ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2565 | เปิดอ่าน : 163
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง (เดือนเมษายน-กันยายน 64)ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2564 | เปิดอ่าน : 142
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 321
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2564 | เปิดอ่าน : 316
แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 พฤศจิกายน 2563 | เปิดอ่าน : 262
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1