messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปะโด
อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

สอบถามการให้บริการ / ข้อมูลต่างๆ (ถาม-ตอบ) Q&A
องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

รายละเอียดการสอบถาม ผู้สอบถาม คำตอบจากเจ้าหน้าที่
สอบถามกรณีชำระภาษีที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (โฉนดที่ดินเป็นชื่อผู้ตาย สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เสียภาษีได้หรือไม่ ค่ะ กรณีชำระภาษี) (06 กุมภาพันธ์ 2567) นางยามีละ สามะ กรณีโฉนดเป็นผู้ตาย ต้องโอนกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดินก่อน จึงจะเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ชำระภาษีนะค่ะ
การยื่นลงทะเบียนเด็กแรกเกิดจะเตรียมหลักฐานอะไรบ้าง (02 มีนาคม 2566) นางสาวยาวาเฮ แยนา ต้องพาสำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาสูติบัตร สมุดสีชมพูของเด็ก และหนังสือรับรองจาก รพ.สต. (อสม.) อย่างละ 1 ชุด แล้วติดต่องานพัฒนาชุมชน อบต.นะค่ะ
การยื่นลงทะเบียนผู้สูงอายุต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างค่ะ (28 มีนาคม 2565) ตูแวรอสเมาะ บาเหะ 1. บัตรประชาชนของผู้สูงอายุ 2. ทะเบียนบ้านตัวจริง 3. บัญชีธนาคารตัวจริง มาติดต่อที่ อบต.ปะโด ได้ตลอดนะค่ะ โทร. 073-719826
จะยื่นลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างค่ะ และสามารถยื่นในเดือนไหนค่ะ (29 เมษายน 2564) อิลฮาม ตีโด 1. บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชนและรับรองสำเนาถูกต้อง 2. ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนาและรับรองสำเนาถูกต้อง 3. บัญชีธนาคารตัวจริง พร้อมสำเนาหน้าบัญชีและรับรองสำเนาถูกต้อง 4. สามารถยื่นได้ตลอดไม่ได้กำหนดนะคะ สามารถมาติดต่อขอรับบริการได้ที่งานพัฒนาชุมชน สำนักปลัด อบต.ปะโด นะคะ
จะจดทะเบียนพาณฺิชย์ร้านค้า ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างมาจดทะเบียนค่ะ และต้องเสียค่าบริการเท่าไรค่ะ (29 เมษายน 2564) ฮามีด๊ะ มะยี 1. สำเนาบัตรประชาชนผู้ขอจด 2. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอจด 3. สำเนาทะเบียนบ้านที่ตั้งร้านค้า 4. สำเนาโฉนดที่ดินที่ตั้งร้านค้า/หรือถ้าไม่มีให้วัดขนาดร้านค้ามาด้วยนะค่ะ 5. เตรียมค่าธรรมเนียน 50.- บาทนะค่ะ มายื่นเอกสารได้ที่งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.ปะโด นะค่ะ
ขอสอบถามครับ จะมายื่นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรายใหม่ จะต้องเตรียมหลักฐานอะไรบ้างมายื่นที่ อบต.ครับ (29 เมษายน 2564) นายอิสมาแอ ตีโด 1. สำเนาโฉนดที่ดิน/โฉนดที่ดินตัวจริง 2. สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของที่ดิน/ผู้ถือครองที่ดิน (กรณีโฉนดที่ดินชื่อบุคคลอื่น) มายื่นได้ที่งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง อบต.ปะโด นะค่ะ
ตอบคำถามแล้ว 6 คำถาม

ตั้งคำถามใหม่

รายละเอียดการสอบถาม


ใส่ code: