messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศราคากลาง   ประกาศเชิญชวน   ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา  
rss_feed ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 4
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง และนม ยู เอช ที ชนิดกล่อง ให้แก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านมะหุด ตำบลปะโด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed ซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ชนิดถุง และนม ยู เอช ที ชนิดกล่อง ให้แก่นักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 18
rss_feed จ้างปรับปรุง/ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างตำบลปะโด และตำบลปานัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างก่อสร้างอาคารละหมาด องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด หมู่ที่ 1 บ้านบูดน ตำบลปะโด โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 5 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 10
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาารสำนักงาน อบต.ปะโด โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มิถุนายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 12
rss_feed จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ79-031 สายเขาวัง-บลูกาสาแลแม หมู่ที่ 4บ้านบลูกาสาแลแม ตำบลปะโด โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 8
rss_feed จ้างก่อสร้างอาคารละหมาด องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด หมู่ที่ 1 บ้านบูดน ตำบลปะโด โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 16
rss_feed ก่อสร้างอาคารละหมาด องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด หมู่ที่ 1 บ้านบูดน ตำบลปะโด แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 15
rss_feed จ้างโครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาารสำนักงาน อบต.ปะโด โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed ซื้อชุดกีฬา (พร้อมสกรีน) เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬา อบต.ปะโดคัพ ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 7
rss_feed จ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ79-031 สายเขาวัง-บลูกาสาแลแม หมู่ที่ 4บ้านบลูกาสาแลแม ตำบลปะโด โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 13
rss_feed จ้างเหมาบริการเต็นท์พร้อมติดตั้งและเครื่องเสียงพร้อมเวที เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬา อบต.ปะโดคัพ ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 17
rss_feed ซื้อชุดกีฬา (พร้อมสกรีน) เพื่อใช้ในโครงการแข่งขันกีฬา อบต.ปะโดคัพ ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซื้อวัสดุกีฬาและถ้วยรางวัลเพื่อใชในโครงการแข่งขันกีฬา อบต.ปะโดคัพ ต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 23 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed จ้างเหมาบริการรถโดยสารไม่ประจำทางปรับอากาศเพื่อใช้ในโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤษภาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 26
rss_feed โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาารสำนักงาน อบต.ปะโด แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ม.2 บ้านปานัน ต.ปานัน อ.มายอ จ.ปัตตานี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 14
rss_feed ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ปน.ถ79-031 สายเขาวัง-บลูกาสาแลแม หมู่ที่ 4บ้านบลูกาสาแลแม ตำบลปะโด แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 24 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 25
rss_feed เช่าติดตั้งเต็นท์และเครื่องเสียงโครงการเข้าค่ายจริยธรรมภาคฤดูร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 19
rss_feed ซื้อวัสดุโครงการเข้าค่ายจริยธรรมภาคฤดูร้อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed เช่าเหมาเต็นท์โครงการกิจกรรมประชาสัมพันธ์ลดอุบัติเหตุทางถนน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 9 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 31
rss_feed จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 22
rss_feed จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ยินดีต้อนรับเทศกาลวันฮารีรายออีฎิลฟิตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 32
rss_feed จ้างบุกเบิกถนนดินลูกรัง สายบ้านกือแล-โต๊ะโด๊ะ หมู่ที่ 2 บ้านมะหุด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,150 เมตรหนา 0.50 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า4,600 ตรม. โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 43
rss_feed จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบการจ่ายน้ำประปา ภายในตำบลปะโด และตำบลปานัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 40
rss_feed จ้างบุกเบิกถนนดินลูกรัง สายบ้านกือแล-โต๊ะโด๊ะ หมู่ที่ 2 บ้านมะหุด ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,150 เมตรหนา 0.50 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า4,600 ตรม. โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 35
rss_feed จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ยินดีตอนรับสู่เดือนรอมฏอนประจำฮิจเราะห์ศักราช ๑๔๔๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 33
rss_feed ซื้อวัสดุอินทผลัมตามโครงการรอมฏอนสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 36
rss_feed จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านมะหุด โดยวิธีคัดเลือก ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านมะหุด แผนการจัดซื้อจัดจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 50
rss_feed จ้างโครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านมะหุด โดยวิธีคัดเลือก ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed จ้างป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลาการยื่นแบบและชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 45
rss_feed เช่าเหมารถโดยสารไม่ประจำทางโครงการหนูน้อยท่องโลกกว้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลปะโด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 42
rss_feed จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 46
rss_feed ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ) สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 54
rss_feed ซื้อวัสดุโครงการงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed จ้างขุดลอกคูระบายน้ำ เพื่อบรรเทาและลดผลกระทบจากอุทกภัย ภายในตำบลปะโดและตำบลปานัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศราคากลาง poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 82
rss_feed จ้างขุดลอกคูระบายน้ำ เพื่อบรรเทาและลดผลกระทบจากอุทกภัย ภายในตำบลปะโดและตำบลปานัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 83
rss_feed ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 2 มกราคม 2567 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed จ้างเช่าเหมาเต้นท์โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทย ไร้อุบัติเหตุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 41
rss_feed จ้างจัดจ้างป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 61
rss_feed ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 21 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 29
rss_feed ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 79
rss_feed ซื้อซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์ (เครื่องพิมพ์ Multifunction) กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 52
rss_feed ซื้อวัสดุวาตภัย สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 49
rss_feed จ้างซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2566 | โดย : ระบบ rss Egp || เปิดอ่าน : 44
1 - 50 (ทั้งหมด 562 รายการ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12