องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปะโด
อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
folder แผนอัตรากำลง 3 ปี
insert_drive_file รายงานการประชมุแผนอัตรากำลังสามปี (2564-2566 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ปี 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 153
insert_drive_file บันทึกข้อความแต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง (2564-2566) ฉบับปรับปรุงครัั้งที่ 1 ปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง,ประกาศกำหนดโครงสร้างและประกาศกำหนดกองตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ปี 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
insert_drive_file บันทึกข้อความประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ปี 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
insert_drive_file 11 บัญชีจัดคนลงสู่ตำแหน่ง (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ปี 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
insert_drive_file 10 แผนภูมิโครงสร้างแผนอัตรากำลัง (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ปี 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145
insert_drive_file 9 ภาระค่าใช้จ่ายตามแผนอัตรากำลัง (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ปี 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
insert_drive_file 8.2 การวิเคราะห์กำหนดตำแหน่ง (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 ปี 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 141
insert_drive_file 8.1 กำหนดโครงสร้างส่วนราชการ (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 ปี 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
insert_drive_file ปกแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ื 1 ปี 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 147
insert_drive_file รายงานการประชุมจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171
insert_drive_file คำสั่งแต่งคณะกรรมการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี และประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 146
insert_drive_file ข้อ 10 แผนภูมิโครงสร้างส่วนราชการ (2564-2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150
insert_drive_file ข้อ 9 ภาระค่าใช้จ่ายในแผนอัตรากำลัง และข้อ 11 บัญชีจัดคนลงสู่ตำแหน่ง (2564-2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 143
insert_drive_file 8.2 การวิเคราะห์กำหนดตำแหน่ง poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 144
insert_drive_file file แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 158
insert_drive_file ปกแผนอัตรากำลัง 3 ปี (2564-2566) poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 149
1 - 17 (ทั้งหมด 17 รายการ) 1