องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปะโด
อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
check_circle No Gift Policy
องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด


camera_alt ภาพกิจกรรม
ประชาสัมพันธ์การยืนยันสิทธิรับเงินผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2568
โครงการ 1 อปท. 1 สมุนไพร องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
วันต่อต้านยาเสพติดโลก
โครงการเฝ้าระวังโรคเชิงรุกเพื่อรองรับท้องถิ่นปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2565
กิจกรรมลงพื้นที่ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ
กิจกรรมลงพื้นที่ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ
กิจกรรมลงพื้นตรวจเยี่ยมคนพิการ
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การซื้อขายคาร์บอนเครดิต poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
ประชาสัมพันธ์เส้นทางความสำเร็จโครงการ poll
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการด้านยาเสพติด poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
วันต่อต้านยาเสพติดโลก poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37
ประมาลภาพกิจกรรมเตรียมความพร้อมรับมือโรคอุบัติใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview24
รายงานผล อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลกเข้าร่วมกิจกรรมตลอดทั้งปี poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
รายงานผู้บริหารกิจกรรมเตรียมความพร้อมรับมือโรคอุบัติใหม่ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview34
ภาพกิจกรรมสนับสนุนในการดูแลสุขภาพ poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview20
บัญชีรายชื่อ อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25

chat_bubble ประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ฯ สายบูเกะตายี-ชลประทาน ม.1-ม.4 ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 13 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview61
โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายชอแม-มือเน็ง ม.2 มะหุด ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview35
โครงการก่อสร้างรั้วกูโบร์บ้านบลูกาสาแลแม ระยะที่ 2 ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview47
โครงการเจาะบ่อบาดาลสำหรับประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บูดน ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
โครงการขุดลอกและะวางท่อระบายน้ำคสล.ตำบลปะะโดและปานัน ปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 12 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
โครงการขุดลอกและะวางท่อระบายน้ำคสล.ตำบลปะะโดและปานัน ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัทล์ฯ สายซาเราะห์ มือเน็ง ประจำปีบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview38
โครงการบุกเบิกถนนลุกรังสายเปาะเต๊ะเลาะ-บูเกะแว ม.1 บูดน ประจำปีงบ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview88
จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview127

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นายฮาเซ็น วาหะ
นายก อบต.ปะโด
โทร : 08 5799 6606
นายฮาเซ็น วาหะ
นายก อบต.ปะโด
โทร : 08 5799 6606
มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย-เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
folder มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
folder หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการติดตั้งป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ
folder ประกาศ อบต.ปะโด เรื่อง มาตรการป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการบังคับใช้กฎหมาย-เกี่ยวกับป้ายโฆษณาบนทางสาธารณะ
public ช่องทางสำหรับแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย
image กิจกรรมการออกตรวจการติดตั้งป้ายโฆษณาหรือสิ่งอื่นใดที่รุกล้ำทางสาธารณะ
folder มาตรการระยะเร่งด่วน และ มาตรการระยะยาว

สถิติ sitemap
วันนี้ 70
เดือนนี้5,412
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)29,612
ทั้งหมด 145,863


play_arrow สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการด้านยาเสพติด
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
17/11/2566
17/11/2566
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูในการปฏิบัติหน้าที่แนะแนวที่เชื่อมโยงตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (Performance Agreement : PA) ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-5]
[สิ่งที่ส่งมาด้วย 6]
กพส.
13/11/2566
13/11/2566
การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบล
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กศ.
27/11/2566
27/11/2566
โครงการขับเคลื่อนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาสู่การจัดประสบการณ์บูรณาการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับการศึกษาปฐมวัย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กสธ.
24/11/2566
27/11/2566
การป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ. 2566
กสธ.
23/11/2566
27/11/2566
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุสัตว์

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ