messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปะโด
อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
account_box สมาชิกสภา
นายซามีรี บาเหะ
ประธานสภา อบต.ปะโด (ส.อบต.ปะโด ม.2)
โทร : 084-8571188
นายอิสมาแอ สะมาแฮ
รองประธานสภา อบต.ปะโด (ส.อบต.ปะโด ม.2 ปานัน)
โทร : 09 3616 0591
นายอิสมาแอ ตีโด
สมาชิก อบต.ปะโด ม.1 บูดน
โทร : 09 3713 5866
นายมะอูเซ็ง มะมิง
สมาชิกสภา อบต. หมู่ 3
โทร : 084-8554633
นายดอหะ สาและ
สมาชิก อบต.ปะโด ม.4
โทร : 06 3634 1259
นายดอเลาะ มายอ
สมาชิก อบต.ปะโด ม.5
โทร : 06 5492 0883
นายตามียี แวดือราแม
สมาชิก อบต.ปะโด ม.1 บาโง
โทร : 06 5670 8836