องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปะโด
อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
camera_alt ภาพกิจกรรม
กิจกรรมจิตอาสา [15 มกราคม 2565]
โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลปะโด ประจำปีงบประมาณ 2563 [30 มิถุนายน 2564]
โครงการส่งเสริมความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 ในระหว่างวันที่ 10 – 16 เมษายน 2564 [28 เมษายน 2564]
การส่งเสริมบทบาทการตรวจสอบของ สภาท้องถิ่น [31 มีนาคม 2564]
กิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน “เราทำความดีเพื่อ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” [16 กันยายน 2563]
การจัดเวทีประชาคมระดับหมู่บ้าน/ตำบล ประจำปี 2563 หมู่ที่ 1-5 ตำบลปะโด และหมู่ที่ 1-2 ตำบลปานัน [28 กุมภาพันธ์ 2563]
โครงการแก้ไขปัญหาขยะ หมู่ที่ 2 บ้านมะหุด ตำบลปะโด [28 มกราคม 2563]
ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่
โครงการส่งเสริมความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
1 - 9 (ทั้งหมด 9 รายการ) 1