messager
 
องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด call ข้อมูลการติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบล
ปะโด
อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี
info แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก
(EIT)

ประชาสัมพันธ์ การให้บริการศูนย์ OSS

ประกาศเชิญชวนเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)


ประชาสัมพันธ์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลปะโด